Morgen acties ambulancepersoneel

Morgen zullen de particuliere ambulances alleen voor spoedeisende hulp uitrukken. Hiermee wil het personeel een betere pensioenregeling afdwingen.

Personeel van particuliere ambulances mag bij de leeftijd van 59 jaar met pensioen gaan. Dit in tegenstelling tot collega's bij overheidsambulances: zij mogen vier jaar eerder stoppen.De bonden van de particuliere diensten stellen nu voor de grens bij 57 jaar te leggen, omdat in één keer verlagen naar 55 té veel geld zal kosten.

De vakbonden zeggen dat eind vorig jaar afgesproken is, dat de pensioenleeftijd zou worden verlaagd. De werkgevers ontkennen dat. In totaal is iets minder dan de helft van de ambulances in particuliere handen.