Oorzaak ramp ruimteveer bekend

Al eerder meldden we dat er een voorlopige conclusie was getrokken. Nu is de oorzaak van de ramp met het Amerikaanse ruimteveer Columbia definitief vastgesteld. Wetenschappers van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA hebben doorslaggevende bewijzen gevonden voor wat de ramp van het ruimteveer Columbia heeft veroorzaakt.

Een stuk isolatieschuim heeft volgens proeven een gat in de linkervleugel geslagen. Hierdoor konden gloeiende gassen het ruimteveer binnendringen bij terugkeer in de atmosfeer. Dat concludeert de commissie die het ongeluk heeft onderzocht.

"We hebben het rokende geweer gevonden'', aldus Scott Hubbard, een lid van de Columbia Accident Investigation Board. Al voor het uitvoeren van de tests was de onderzoekscommissie tot de conclusie gekomen dat een stuk isolatieschuim tachtig seconden na de lancering het lot van de Columbia had bezegeld.

Het wachten was alleen op het sluitende bewijs, zoals dat nu is geleverd door de commissie. Bij de ramp met het ruimteveer Columbia verloren op 1 februari dit jaar alle zeven bemanningsleden hun leven. Brokstukken lagen verspreid over de staten Texas en Louisiana.