Radio 538 zet in op klassieke golflengte

Radio 538-baas Lex Harding heeft donderdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat 538 het landelijke FM-pakket, dat is bestemd voor klassieke muziek, wil hebben. Sky Radio beschikte voorheen over het kavel met Classic FM. Nu heeft Sky, naast Sky Radio, ook de Gouwe Ouwe Zender. Omdat één bedrijf maximaal twee landelijke FM-frequenties mag bezitten, komt Sky niet in aanmerking voor het klassieke kavel.

De Kamer vergadert volgende week over het klassieke pakket dat nog geen eigenaar heeft. Harding dringt er in zijn brief op aan om een nieuwe inschrijving te organiseren voor aanbieders van klassieke muziek via de ether.

Harding: "Radio 538 is van oordeel dat het heel wel mogelijk is om, naast onze bestaande zender, een klassieke zender economisch rendabel te exploiteren en zou graag voor die optie in aanmerking komen. Daarmee zou recht gedaan worden aan de wens van het publiek om over een populair klassiek aanbod te beschikken, naast het aanbod van de publieke zender Radio 4."

De overheid verdeelde het klassieke kavel niet, omdat er te weinig partijen op hadden ingeschreven en er dus eigenlijk niets te kiezen viel.