Fractie D66 nog niet akkoord

De Tweede-Kamerfractie van D66 is niet akkoord gegaan met het concept-regeerakkoord dat de partij woensdag samen met het CDA en de VVD heeft bereikt. In de vergadering van de fractie, die zes personen telt, zijn volgens fractievoorzitter Boris Dittrich "kritische opmerkingen" gemaakt.

De fractie wil geen bezuinigingen in het hoger onderwijs, zoals in het akkoord is vastgesteld. Ook moet er meer geld komen voor onderwijs en moet er nog meer aandacht komen voor openbaar vervoer, natuur en milieu.

De fracties van het CDA en de VVD hebben zich eerder vandaag wel achter het akkoord geschaard. Er zouden nog wel wat kleine aanpassingen moeten worden gedaan, maar deze kunnen geen roet meer in het eten gooien.

De onderhandelaars van de drie partijen zijn vanmiddag weer met de informateurs Hoekstra en Korthals Altes aan de onderhandelingstafel gegaan om de reacties van de fracties te bespreken.