Europa belooft meer bèta-studenten

daanharmsen had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Ook de Europese Unie is er inmiddels achter dat er te weinig bèta-studenten zijn. Daarom hebben de Europese ministers van onderwijs afgesproken dat er in 2010 minstens 10% meer afgestudeerde bèta-studenten genoteerd kunnen worden. Onze Nederlandse minister van Onderwijs, Maria van der Hoeven wil laten onderzoeken of het mogelijk is om het collegegeld voor bèta-studies te verlagen en voor alpha-studies te verhogen en of dit effect zal hebben.

In Nederland zal het krijgen van 10% meer afgestudeerde bèta-studenten nog moeilijker zijn omdat in Nederland bij de landen met het minste bèta-studenten hoort. Ook is er in Nederland minder budget, maar 4,7% van het Bruto Nationaal Product wordt uitgegeven aan onderwijs, dit is in de EU gemiddeld 5%.

De ministers hebben ook nog afgesproken dat van alle mensen boven de 22 jaar er in 2010 minstens 85% hoger voortgezet onderwijs (minstens havo) moet hebben gevolgd. Dat percentage is nu 69%. Ook streven ze er naar om het aantal schooluitvallers te verlagen naar 10% in 2010.