Nostradamus voorspelt bio aanval Irak

Khelben had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Na de 2e Golfoorlog kwamen er berichten van Amerikaanse militairen met verscheidene onduidelijke lichamelijke klachten. Dit wordt in de volksmond het "golfoorlogsyndroom" genoemd. Tijdens de Irak-Iran oorlog is volgens bevestigde berichten gebruik gemaakt van biologische en chemische wapens door Irak. Iraanse veteranen hebben vergelijkbare verschijnselen als de Amerikaanse Golfoorlog veteranen. De onduidelijke symptomen werden vermoedelijk veroorzaakt door de grote verdunning van deze wapens op het slagveld.

Nostradamus' werken zijn nooit echt duidelijk ontcijferd en er bestaat continu discussie over gevonden feiten.

Wel is duidelijk dat nostradamus 'hister' gebruikte wanneer hij hitler bedoelde (Centurie 2 kwatrein 24). Het gebruik van verminkte woorden ligt bij een gegeven als 'Saddam' dan voor de hand. Het franse 'dame' (vrouw) klinkt in dit geval aardig in de richting. Na onderzoek op het gebruik van het woord 'dame' in de werken van nostradamus komt er een mooi setje kwatreinen boven water.

Voorspellingen voor de nabije toekomst uit deze interpretatie:

- Saddam en Turkije
- Saddams zoon (Uday?) zal vluchten
- Mensen zullen stikken van een brandende keel.
- De VS zal stevig klop krijgen
- De VS zal politiek een enorme verandering doorgaan.
- Na 7 dagen zal een uitbraak geprobeerd worden (Basra?)
- Terroristen
- Saddam simuleert wonden