Wetenschappers gaan gas teleporteren

Wetenschappers hebben een techniek ontwikkeld om een stroom gas te teleporteren. Professor Eugene Polzik van de Arhus Universiteit leidt een team van natuurkundigen in Arhus en Kopenhagen in een project om fysieke objecten van de ene naar de andere plaats te teleporteren. New Scientist noemt Polziks teleportatieprojecten een van de meest vooruitlopende onderzoeken samen met menselijk klonen en het zoeken naar leven op Mars.

De eerste doorbraak omtrent teleportatie wist het team van Polzik in 1998 aan het Californisch Instituut van Technologie te bewerkstelligen toen ze succesvol een stroom fotonen enkele centimeters wisten te teleporteren. Wat slechts een kleine teleportatie leek was een kolossale doorbraak voor de wetenschap. Nu wil het team van Polzik in Denemarken een stroom gas teleporteren, wat miljarden atomen bevat.

"Het probleem is dat je geen kopie en origineel op hetzelfde moment kan hebben. Daarom moet je informatie transporteren van een object zonder dat je weet wat je transporteert. Maar dit is in feite mogelijk", zegt Dr. Polzik. Het team heeft reeds succesvol een correlatie (wisselwerking, verband) tussen atomen weten te bereiken op quantumfysisch niveau - een zogenaamd quantumentanglement - tussen twee gaswolken. Hiermee hebben ze het bestaande quantumentanglementrecord doorbroken waar voorgaande wetenschappers slechts drie atomen wisten te correleren. Het gaat om het principe dat de toestand van een kernpartikel zich ook in zijn spiegelkernpartikel moet voordoen, om het Heisenberg-principe te compenseren.

Het experiment om gasatomen te transporteren zal gepoogd worden met behulp van hoge-preciesie laserstralen. Het zal plaatsvinden in het Niels Bohr instituut in Kopenhagen. Polzik zegt dat teleportatietechniek toepasbaar kan zijn in de toekomst, echter niet voor het transporteren van mensen. Het zou wel gebruikt kunnen worden voor een computer met een revolutionaire snelheid, ook wel bekend als de quantumcomputer. Quantumcomputertechnologie heeft de aandacht van de miltaire sector en de IT industie, die al naar de economische potentie vooruitkijkt.