ROC stelt gezichtssluier verbod in

De drie vrouwen die gekleed in een chador lessen volgen aan het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) in Amsterdam mogen sinds vandaag de school niet meer in als zij hun gezichtssluier niet afdoen. Uiteraard geldt de regel ook voor nieuwe gevallen. Het ROC besloot tot de maatregel omdat veel leraren bezwaren hebben met de chador vanwege het beperkte gezichtscontact met de leerling. Ook kan de school vrijwel geen stageplaatsen voor chadordraagsters vinden.

Het ROC besloot tot het verbod na overleg met PvdA wethouder Rob Oudkerk van Onderwijs. Het opleidingencentrum zal de desbetreffende leerlingen wel begeleiden als ze een kort geding willen aanspannen. De school zal ze desgewenst in contact brengen met geschikte advocaten. Ook wil het ROC het trio in gesprek brengen met allochtone organisaties in Amsterdam.

Het ROC verwacht dat alle drie de vrouwen naar de rechter stappen en wacht het oordeel van de rechter dan af. Eerder zei het Landelijk Bureau Racismebestrijding dat een verbod op een chador haalbaar kan zijn.