Coalitie mild over minister Nawijn

De Coalitiepartijen CDA en VVD hebben zich vandaag in een spoeddebat in de Tweede Kamer, over de uitlatingen van minister Nawijn (Vreemdelingenbeleid en Integratie), redelijk mild getoond.

De VVD is helemaal niet ontevreden met de inhoud van LPF-minister Nawijns ,,proefballonnen''. Het CDA hekelt alleen Nawijns gewoonte ideëen via de media wereldkundig te maken, zonder de Tweede Kamer eerst in te lichten. De LPF had al eerder laten weten ''trots'' te zijn op haar minister.

De oppositie ging echter fel tekeer en veroordeelden Nawijns uitlatingen van de afgelopen weken buitengewoon scherp. Het spervuur aan niet-uitgewerkte plannen dat hij de afgelopen weken in de media lanceerde, wekte veel onbegrip bij met name PvdA, GroenLinks en D66. Vooral de uitspraak over het uitzetten van criminele Marokkaanse jongeren met een Nederlands paspoort zat hen dwars.

Nawijn's reactie

De LPF-minister zelf zei nooit de bedoeling te hebben gehad om criminele Marokkaanse jongeren met een Nederlands paspoort het land uit te zetten. Wel wil hij onderzoeken of het mogelijk is zware criminelen hun nationaliteit te ontnemen.

Nawijn zei ook ,,al 30 jaar'' te weten dat het uitzetten van burgers met de Nederlandse nationaliteit in strijd is met de grondwet. Hij zei verder dat hij nooit voorstellen zal doen die botsen met de grondwet.