Bush: "Kap bomen om brand te voorkomen"

Calella en Thijs (Dissection) hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

President Bush wil bomen gaan kappen zodat, wanneer er bosbrand is in een nationaal park, het vuur zich minder snel kan verspreiden. Bush deed zijn uitspraak nadat hij op bezoek geweest was op de locatie van een bosbrand in Squires Peak, Oregon.

Linda Lance, de vice president van natuurorganisatie Wilderness Society, is bezorgd over de uitspraak van Bush. Zij zegt dat president Bush en de houtkapbedrijven de branden aangrijpen om hun plannen, die ze al lang hadden, uit te voeren.

De regeringsuitgaven in de strijd tegen de bosbranden lopen dit jaar waarschijnlijk op tot zo'n 1.5 miljard dollar. De plannen van Bush hebben verstrekkende gevolgen. Zo zou niet alleen de besluitvorming over de houtkap worden bespoedigd, maar ook de criteria aan de hand van welke kap-projecten worden getoetst, zouden worden versoepeld. Bovendien zou het voor de kap-bedrijven mogelijk worden het recht te bedingen hout te verkopen, in ruil voor het kappen ervan. Voor milieugroepering wordt het daarentegen steeds moeilijker te protesteren tegen kap-vergunningen.