Horeca tegen alcohol op schoolfeesten

OZweb had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De Koninklijke Horeca Nederland, afdeling De Bollenstreek, heeft aan de gemeenten in zijn gebied gevraagd om maatregelen te nemen aangaande het alcoholgebruik op schoolfeesten.

Afdeling De Bollenstreek vindt dat gemeenten voorwaarden moeten stellen aan het organiseren van deze en dan met name aan het mogelijke alcoholgebruik van leerlingen onder de zestien jaar. Dit probleem blijft niet beperkt tot de Bollenstreek. Horeca Nederland zou graag zien dat ook de jeugd strafbaar is en niet alleen degene die de drank schenkt. Daarnaast doet de organisatie ook nog een beroep op ouders en de schoolleiding om tegen dit soort zaken op te treden.