Mobieltjes toch gevaar voor gezondheid

Fonkmeistah had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Na veel welles-nietes, blijkt uit een nieuw 2-jarig onderzoek dat de straling van mobiele telefoons wel degelijk schadelijk is voor de mens.

De straling tast cellen aan die ervoor zorgen dat bloed en hersenen gescheiden blijven. Als die cellen verzwakken laten ze moleculen uit het bloed door die de hersenen aantasten.

Uit het onderzoek blijkt dat er maar heel weinig straling nodig is om dit effect te bereiken.

Uit een enquete onder 11.000 Noren en Zweden bleek dat de meesten last hadden van hoofdpijn en /of vermoeidheid na het bellen met de mobiele telefoon.