Brinkhorst wil fok- en houdverbod

rikidoh had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Om de meest ernstige bijtincidenten terug te dringen heeft de minister van Landbouw toch besloten rassen te gaan verbieden. In een brief aan de Tweede Kamer van 2 april geeft hij aan te willen vasthouden aan zijn voornemen voor vier hondenrassen een fok- en houdverbod in te stellen.

Uit de brief:

"Dit betekent dat voor de vier rassen (de American Staffordshire Terriër, de Fila Brasileiro, de Dogo Argentino en de Mastino Napoletano) de verplichting tot onvruchtbaar maken, tot muilkorven en kort aanlijnen, evenals de verplichting tot I&R ingevoerd zouden moeten worden.

Voor de Rottweiler blijft het licht op oranje.
Dit houdt in dat het beleid van de rasvereniging om het agressieniveau bij de populatie terug te dringen tot voldoende resultaten moet leiden. Lukt dat niet dan zal ook voor de Rottweiler een fok- en houdverbod worden ingevoerd."

Bezien zal worden of nog andere rassen in aanmerking komen voor een zelfde verbod.

Voor de complete brief: zie de bron