Gemeenten niet happy op AZC's

Gemeenten staan blijkbaar niet echt te springen om asielzoekers op te nemen. Volgens het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) werken ze over het algemeen slecht mee aan de vestiging van asielzoekerscentra binnen hun grenzen. Hierdoor krijgt het COA er nauwelijks de benodigde opvangplaatsen bij.

In april werden 276 gemeenten aangeschreven die nog geen asielzoekerscentrum (AZC) hebben of minder dan 100 asielzoekers huisvesten. Het COA vroeg om opvangplaatsen maar slechts 30 gemeenten reageerden volgens een woordvoerster van het COA positief.

Veel gemeenten wierpen allerlei bezwaren op; Sommige kwamen met milieuzaken, andere met onderwijsproblematiek of anders speelden er wel geluidskwesties. Volgens het COA hebben gemeenten vaak wel genoeg ruimte, maar daar mag dan niemand wonen omdat er bijvoorbeeld een kippenfarm staat die voor stankoverlast zorgt.

Een taakgroep moet nu een oplossing vinden voor de problemen die gemeenten opwerpen tegen de komst van asielzoekers. Op korte termijn zijn er 3000 opvangplaatsen nodig, op de langere termijn zijn dat 10.000 bedden