SGP onder vuur door vrouwelijke politici

Het kabinet moet stappen ondernemen om de kleine christelijke partij SGP te dwingen vrouwen toe te laten op verkiesbare posities. Dat vinden vrouwelijke politici van de vijf grote partijen (PvdA, VVD, CDA, D66 en GroenLinks).

Ze hebben hierover een brief geschreven aan minister Korthals van Justitie en staatssecretaris Verstand van Emancipatie. De SGP is principieel tegen het passief kiesrecht voor vrouwen. Onlangs stelden de Verenigde Naties dat dit standpunt in strijd is met het VN-Vrouwenverdrag. Staatssecretaris Verstand zag daarin geen aanleiding om op te treden, vooral omdat de SGP volgens haar dan moet worden verboden en dat zou niet bevorderlijk zijn voor de democratie.

De vrouwelijke politici nemen met deze reactie geen genoegen. Ze vinden dat het kabinet de SGP wel degelijk kan beÔnvloeden, bijvoorbeeld door de subsidies stop te zetten als de partij aan haar principiŽle standpunten vast blijft houden.