Foster Parents raakt 2100 donateurs kwijt

StephanL had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Foster Parents Plan Nederland (FFPN) is vorige week 2100 donateurs kwijtgeraakt. Het merendeel heeft opgezegd vanwege de recente negatieve publicaties over de hulporganisatie, bevestigt een woordvoerster.

FFPN kreeg een week geleden een slechte beoordeling van de commisie-De Boer, die een hulpproject op HaÔti onderzocht. Volgens die commissie heeft de organisatie een veel te rooskleurig beeld geschetst van de resultaten van het project; zo kwam van elke gulden slechts vijftig cent op de bestemming.

Voor veel Foster Parents was die onthulling reden om het donateurschap op te zeggen. De opzeggingen betekenen voor FFPN een inkomstenderving van ruim 1,1 miljoen gulden.

De woordvoerster van Foster Parents benadrukt dat de organisatie geen adoptiekinderen zal uitschrijven. "Hoewel het verlies van donateurs natuurlijk gevolgen zal hebben voor de programma's."