Netelenbos: volwaardig brommerrijbewijs

Minister Netelenbos (Verkeer) wil, om de verkeersveiligheid te vergroten, een volwaardig rijbewijs voor bromfietsers invoeren.

Om zo'n papiertje te bemachtigen moeten bromfietsers straks niet alleen een theorie-examen doen, zoals voor het huidige bromfietscertificaat, maar ook een praktijktoets afleggen. Aan de toets zou een gedegen rij-opleiding van zo'n zestien lessen vooraf moeten gaan. Kosten: zo'n vijfhonderd gulden.

Het doel van de praktijkproef is om aspirant-brommerrijders beter bij te brengen hoe zij zich moeten gedragen in het drukke dagelijkse verkeer. Daarbij worden eisen gesteld aan voertuigbeheersing, maar vooral ook aan het rij- en kijkgedrag en de gevaren in het verkeer.

Overtredingen
Uit een zojuist afgerond Fries onderzoek, van onder meer de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), Bovag en Rijkswaterstaat, is gebleken dat met name jonge bromfietsers massaal de verkeersregels overtreden. Zij vormen de grootste risicogroep op de weg en raken meer dan wie ook betrokken bij ongelukken met dodelijke slachtoffers en gewonden. Van het totale aantal verkeersdoden in 2000 was 25 procent tussen de 15 en 25 jaar oud. "De cijfers schreeuwen om actie", aldus woordvoerder H. Fontijn van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Voor het experiment, waaraan 75 jongeren met een theoriecertificaat deelnamen, werd door het CBR een speciale rij-opleiding en praktijkexamen ontwikkeld. De resultaten waren verbluffend.

Zonder de nieuwe rij-opleiding slaagde slechts vier procent van de bromfietsers voor het praktijkexamen. Met name door het niet op tijd kijken of in de verkeerde richting kijken zakten de deelnemers massaal door het ijs. Na de 16-urige rij-opleiding legde plotseling 44 procent van de cursisten het examen met goed gevolg af. Nog eens 16 procent zat er dicht tegenaan.

Minister Netelenbos is verheugd over de resultaten van de proef. Zij staat positief tegenover de invoering van een verplichte praktijktoets als aanvulling op het theorie-examen. De bewindsvrouw kondigt aan een grotere vervolgproef te gaan houden om te bezien of het aantal ongelukken met bromfietsers daadwerkelijk afneemt, voordat zij beslist of het bromfietsrijbewijs wordt ingevoerd.

Het CBR juicht het plan van de bewindsvrouw van harte toe. Fontijn: "Nederland is ťťn van de weinige landen in Europa waar bromfietsers zonder praktijkexamen de weg op mogen. De ervaring uit Friesland leert ons dat het theorie-examen alleen onvoldoende is. Zeker nu de bromfiets sinds vorig jaar op de rijbaan rijdt, omringd door zwaarder verkeer lijkt ons een praktijkexamen bittere noodzaak."