Dijkstal: teveel sex en geweld op TV

VVD-leider Dijkstal vindt tv-programma's waarin mensen 'respectloos worden gemanipuleerd', zoals Big Brother, Jerry Springer en Seks voor de Buch, 'moreel onaanvaardbaar'. Hij ziet niettemin voor de overheid geen mogelijkheden deze programma's van de buis te weren. Elke vorm van een verbod is voor Dijkstal uitgesloten, want strijdig met liberale vrijheidsbeginselen.

De VVD-leider noemt de 'enorme hoeveelheid seks en geweld' op tv zijn 'punt van permanente zorg'. Dijkstal zegt dat vandaag in een vraaggesprek met het dagblad Trouw.

,,Ik heb het over gewone burgers die door het verleidelijke idee dat ze op tv komen, tot de meest vernederende daden worden bewogen. Dat meisje dat werkte in een kantine in het Westland en in Seks voor de Buch een nummertje maakte op een cafťtafel. Zij durfde daarna nooit meer die kantine in. Het is gebeurd met haar leven.''

Big-Brother

Over Big Brother merkt hij op: ,,Big Brother wordt almaar grover. Dat kon je bij aanvang voorspellen. En inderdaad, in Frankrijk is het al zover dat de kijkers de seks zien. De volgende stap is dat seks geweld wordt.''