Werken tot je erbij neervalt

Net  nu zelfs de werkgevers liever terugkeren naar het 65e jaar als pensioenleeftijd komt er een idioot met een proefschrift waarin wordt gesteld dat de mensen wel zes jaar na hun 65e jaar kunnen doorwerken. Zijn naam? Mike Boissonneault. Boisson is drank in het Frans en ik denk dan ook dat hij dat proefschrift in een dronken bui heeft geschreven. Mike is een Canadees die aan de Rijksuniversiteit van Groningen op dat proefschrift is gepromoveerd.

Mike stelt dat het voor het gros van de werknemers fysiek geen enkel probleem is om langer door te werken. Hij slaat psychisch dus maar even over voor het gemak. En juist dat is een probleem dat je niet mag onderschatten. Mike heeft alleen naar de fysieke gesteldheid van de vijftigplusser gekeken.

Maar ook als vijftigplussers fit genoeg zijn om door te werken na hun 65e jaar dan ben ik het niet echt met hem eens. Zijn onderzoeksbegeleider Joop de Beer zegt dat mensen tegenwoordig tot hun 70e jaar gezond zijn en dus langer door kunnen werken. Je moet dus volgens hem doorwerken tot je ziek wordt. Fijn.

Gelukkig vond hij zes jaar doorwerken wel een probleem voor bepaalde groepen zoals mensen met een fysiek zwaar beroep en mensen met een minder goede gezondheid. Maar daar zijn geen oplossingen voor bedacht. Als je dus niet ziek bent dan moet je werken tot je erbij neervalt.

Bovendien is het niet alleen fysiek zwaar werk waardoor je niet in staat ben om nog na je 65e door te werken. Wat dacht je van een leraar? Dat is een beroep met voor veel mensen veel stress en dat houden veel mensen al niet vol tot hun 65e jaar, laat staan erna. Maar goed, dan ben je dus niet meer gezond en dan hoeft het van Mike niet meer. Als je gezond bent mag je werken tot je ziek wordt.

In 2016 was de levensverwachting voor mannen 79,9 jaar en voor vrouwen 83,1 jaar. De resterende levensverwachting voor na het 65e jaar was voor mannen 18,8 jaar en voor vrouwen 21,4 (bron ministerie voor volksgezondheid) Als je dus tot je 70e zou moeten doorwerken, dan heb je daarna als je geluk hebt als man nog bijna negen jaar voor je de pijp uit gaat en als vrouw twaalf jaar, maar dan moet je wel gezond blijven om nog een beetje leuk te leven.

Ik vind het arrogant om te stellen dat mensen moeten werken zolang ze nog gezond zijn. Gelukkig zijn de werkgevers en vakbonden het met me eens.

Dat mensen na hun 65e jaar nog doorwerken, daar is op zich niets op tegen. Zelfs niet als ze nog zes jaar doorwerken. Maar dan moet dat wel vrijwillig zijn. Er zijn genoeg mensen die dat wel zouden willen. Mensen die met hun werk vergroeid zijn en ook geen idee hebben wat ze na hun pensionering moeten doen. Die willen vaak heel graag blijven werken. Er zijn echter ook vijftigplussers die lichamelijk nog wel gezond zijn, maar psychisch op het randje zitten. Die zouden van Mike moeten doorwerken tot ze over het randje gaan.

Ik word dinsdag 24 juli 74 jaar. Ik heb een prima gezondheid en heb het druk met allerlei dingen, zoals veel fietsen, hardlopen en columns schrijven. Ik speel in een band, doe de boodschappen, maak het huis schoon en kook voor mijn vrouw en mijzelf. We houden fietsvakanties. Je zou dus zeggen dat ik ook nog makkelijk zou kunnen werken voor een baas. Alles wat ik doe is echter vrijwillig en er zit geen stress bij. In mijn oude beroep was wel stress. Ik had daar nog geen last van toen ik nog werkte, maar wie zegt dat het zo was gebleven? Ik kon namelijk al voor mijn 65e jaar met een regeling omdat ik voor de derde keer boventallig was geworden tijdens een reorganisatie. Omdat mijn pensioenrechten door bleven lopen heb ik dat toen gedaan en misschien ben ik daarom nog wel zo gezond. Ik had trouwens al wel 41 jaar gewerkt omdat ik op mijn veertiende was gaan werken en de studies later in de avonduren heb gedaan.

Dat ik dus nu nog zo gezond ben zou dus best met dat eerder stoppen te maken kunnen hebben. Dat zal ik nooit met zekerheid kunnen weten, maar het lijkt me niet onwaarschijnlijk.

Daarom is het plan van de werkgevers en vakbonden voor een flexibele AOW-leeftijd juist zo goed. Zij willen af van de koppeling van de AOW aan de levensverwachting. Vakbonden vroegen dat al voor mensen met zware beroepen, maar nu worden er dus ook andere werknemers bij betrokken.

Ik vind dat een goed idee. Maak de pensioengerechtigde leeftijd flexibel. Mensen die nog lol hebben in hun werk en ook langer door willen en kunnen werken, kunnen dan later met pensioen en mensen die het fysiek of psychisch zwaar hebben, kunnen dan eerder stoppen.

Waarom zouden mensen na het werken voor een baas niet nog een lekker aantal gezonde en leuke jaren mogen hebben als ze dat willen? Je hoeft toch niet per se snel dood na je pensioen? Dan krijg je echt het idee dat mensen gebruiksvoorwerpen zijn die als ze niet meer goed bruikbaar zijn de prullenmand in kunnen.

Nee, beste Mike, het is leuk dat je gepromoveerd bent op dat onderwerp, maar de werkgevers en de vakbonden willen wat anders, dus je proefschrift kan nou wel de prullenbak in.