De meest asociale beschaving ooit

Een pracht van een verkiezing natuurlijk. Op TV ermee. Even de regels vaststellen. Wanneer je beschaafd bent, ben je ‘net volgens de regels van de maatschappij', aldus de Van Dale. De beschaving is dan ook het peil van maatschappelijke, geestelijke en zedelijke ontwikkeling aldus hetzelfde woordenboek. Komt allen nu kijken. Wie zal de prijs ‘meest asociale beschaving ooit’ in de wacht slepen?

Beschaving is iets wat wij op dit moment zelf vaststellen. Aan de hand van duizenden jaren proberen, filosoferen en verifiŽren zijn we tot bepaalde conclusies gekomen wat gewenst gedrag is. De gegeven meetpunten, maatschappelijk, geestelijk en zedelijk laten een hoop ruimte voor speculatie. Want, als mijn maatschappij zegt dat ik bloedwraak moet nemen, en ik doe dat niet, dan ben ik niet beschaafd. Klinkt natuurlijk belachelijk, maar zou ik vanuit de ruimte komen, als buitenaards onderzoeker, dan zou ik wat minder bevooroordeeld zijn en misschien ook wat meer letten op de aarde in zijn geheel. Wij van het Westen zeggen erg beschaafd te zijn. Sterker nog, wij hebben het woord in onze naam staan. Dat zegt nogal wat, de buitenaardse bezoeker heeft hoge verwachtingen.

Hij kijkt zijn ogen uit, naar de compromissen die wij maken op vlakken als geboorterechten, kapitalistische economie, het laten vernietigen van duizenden voetbalvelden natuur, het mishandelen van dieren, het laten uitsterven van dieren, oorlog voeren, vernietiging van culturen, het oneerlijk verdelen van inkomen, onze vaders en moeders wegstoppen in tehuizen, geld vragen voor medicijnen, het uitstoten van dodelijke gassen in de atmosfeer. Mijn God, onze alien schrikt zich de tyfus. Twee continenten durven te beweren dat zij beschaafd zijn en veroorzaken door hun alles verterende consumptie en vooruitgangsdrang zo ongeveer elk echt probleem dat de aarde bedreigd. Hopeloos verdeeld in wens en uitvoering. Alles voor ťťn, geen voor allen.

ET vindt nu al dat wij een te grote bek hebben. In onze quest voor de bescherming van de mens, vergeten wij de aarde. In onze strijd om vrede hebben wij de atoombom uitgevonden die we nu met zoveel nutteloos bloedverlies uit de verkeerde handen proberen te houden. Wij houden al het goede voor onszelf en zeggen dan ook nog dat anderen het verkeerd doen, waardoor mensen uit onmacht tegenover een supermacht moeders en kinderen doden. Wat verwachten wij van anderen, dat ze maar toezien hoe wij beschaafd zijn over hun ruggen, met wurgcontracten en hoge leningen? Dat ze ons met dezelfde wapens bestrijden die zij niet hebben? Dat we een plek afspreken om even een robbertje te vechten met tank tegen paard? Dat wordt nogal een bloedbad denkt u ook niet? Wij zijn zo beschaafd dat wij net als de rest van de geschiedenis het eerst onszelf gemakkelijk maken. Wij zijn zo beschaafd dat we op wereldniveau afspraken moeten maken om onszelf niet binnen vijftig jaar te verstikken en ons daar vervolgens niet aan houden. Wij zijn zo beschaafd dat we iedereen die niet mee wil doen aan de wedloop van de economie onbeschaafd noemen.

ET walgt van onze beschaving. Hij walgt van de arrogantie die balken in onze eigen ogen niet ziet, en wel de splinters in die van de ander. Beschaving is een godverlaten woord om een gierig, grijpgraag Westers volk dom te houden. Een woord dat we tegenwoordig zelfs met hand en tand beschermen, ondanks dat wij degene zijn die de wereld bedreigen door onze omgang ermee. Nog nooit heeft de aarde er beroerder voor gestaan en op welke manier dan ook, komt de oorzaak bij ons vandaan. Ontginning, uitstoting, opwarming, vernietiging, allemaal voortvloeiend uit onze Westerse economische oorlogsmachine. Hier tegenover stellen wij democratie, vrijheid van meningsuiting en gelijke behandeling. Dat laatste zijn de punten waarmee wij onze beschaving meten en waar we inderdaad het meest beschaafd zijn. Voor al het andere winnen we de intergalactische wedstrijd van ‘meest a-sociale beschaving ooit’ met gemak.