Langere files in 2023

De Nederlandse overheid doet veel om Nederlanders uit de auto te krijgen en meer gebruik te laten maken van de fiets en het openbaar vervoer. Tot nu toe lijkt dat nog niet echt te lukken. Uit een rapport van Rijkswaterstaat over 2023 blijkt dat het aantal gereden kilometers op snelwegen met bijna 3 procent is gestegen naar 69,3 miljard kilometer. Hierdoor stonden Nederlanders in 2023 langer in de file. De volgende locaties waren het meest getroffen door files.

Volgens RWS is de spitsdrukte verreweg de belangrijkste oorzaak van files in Nederland. Maar liefst 77,8 procent van de files ontstond doordat het te druk was tijdens de spits. Ongevallen waren de op één na belangrijkste oorzaak, verantwoordelijk voor slechts 11,4 procent van de files. In 2023 werd 5,5 procent van de Nederlandse files veroorzaakt door wegwerkzaamheden. De files in Nederland waren in 2023 bijna twee keer zo lang als in voorgaande jaren.

Rijkswaterstaat kijkt ook naar de intensiteit van files, die wordt bepaald door de lengte van de files in kilometers te vermenigvuldigen met het aantal minuten dat mensen in de file staan. Ook deze intensiteit van files nam toe in 2023. Het aantal kilometer-minuten in de file steeg van 443.000 naar ruim 834.000. Voor 2024 voorspelt RWS geen verbetering: "Vanwege het grote onderhoudsprogramma waar Rijkswaterstaat voor staat, verwachten we dat het aantal files als gevolg van werkzaamheden de komende tijd zal toenemen."

Ook de ANWB concludeerde in januari dat de filezwaarte op de Nederlandse wegen in 2023 aanzienlijk zijn gestegen, ditmaal met 17 procent. De filegegevens van de ANWB over 2023, zijn verzameld op alle A- en N-wegen in Nederland. Na de opheffing van de laatste coronamaatregelen eind maart 2023, kwamen de gebruikelijke files vrijwel direct terug. 

Meer info: Rapportage Rijkswegennet 2023