Petitie voor verlagen beschermde status wolf

Op dinsdag 2 april heeft gedeputeerde Van Dijk samen met gedeputeerde Zoet van de provincie Gelderland in Den Haag een petitie aangeboden voor het verlagen van de beschermde status van de wolf. De voorzitter van de commissie Natuur, Landbouw en Voedselkwaliteit (LNV), Dion Graus, heeft de petitie in ontvangst genomen.