Von der Leyen stelt zich kandidaat voor tweede ambtstermijn

Ursula von der Leyen mikt op een tweede termijn als voorzitter van de Europese Commissie. Het federale bestuur van de CDU nomineerde haar begin juni uniniem als favoriet voor de Europese verkiezingen. De kans is groot dat zij voorzitter kan blijven.

CDU-leider Friedrich Merz bevestigde dit op een gezamenlijke persconferentie in Berlijn. Von der Leyen had zich eerder bereid verklaard zich kandidaat te stellen voor een tweede ambtstermijn.

Merz benadrukte dat het de verdienste van Von der Leyen is dat Europa eensgezind bleef tijdens de ingewikkelde jaren van de coronapandemie. Ze heeft een goede reputatie in de lidstaten en ver daarbuiten. De centrale boodschap voor de Europese verkiezingen is het waarborgen van veiligheid en welvaart in de komende jaren.

Von der Leyen was in 2019 niet de eerste keuze
De functie van voorzitter van de Europese Commissie moet na de Europese verkiezingen in juni worden ingevuld. In de regel wordt een kandidaat uit de Europese partijfamilie benoemd die het beste presteert bij de Europese verkiezingen. De EVP loopt tot nu toe duidelijk voorop in onderzoeken. De kans is dus groot dat Von der Leyen voorzitter kan blijven.

De CDU-politicus werd verrassend genoeg voorzitter van de Commissie in 2019. Aanvankelijk claimde de toenmalige topkandidaat van de EVP, Manfred Weber (CSU), de post. Maar het mislukte, vooral door het verzet van de Franse president Emmanuel Macron. Er volgde een patstelling die dagen duurde voordat de staatshoofden en regeringsleiders van de EU het eens konden worden over Von der Leyen. Ze werd slechts ternauwernood bevestigd door het EU-Parlement, maar in de toppositie verwierf ze vervolgens een reputatie als bekwaam manager van de gigantische Brusselse autoriteit.

Als voorzitter van de Europese Commissie heeft Von der Leyen de leiding over ongeveer 32.000 medewerkers die onder meer voorstellen doen voor nieuwe EU-wetten en toezicht houden op de naleving van de Europese Verdragen. De 65-jarige zit ook als EU-vertegenwoordiger aan tafel op vrijwel alle grote internationale topconferenties zoals de G7 of de G20. Het Amerikaanse tijdschrift ‘Forbes’ noemde Von der Leyen onlangs de ‘machtigste vrouw ter wereld’.