PVV: na winst gelijk zeven zorgdebatten aangevraagd

De PVV laat er geen gras over groeien en maakt meteen gebruik van de nieuwe verhoudingen in de Tweede Kamer. In de nieuwe Kamer is er, mede dankzij de grote winst van de PVV, nu wél een meerderheid voor allerlei debatten die zorgwoordvoerder Fleur Agema wilde voeren. Agema heeft de kans om deze debatten aan te vragen direct aangegrepen.

Agema heeft een meerderheid gevonden voor zeven zorgdebatten. De bedoeling is dat deze debatten zo snel mogelijk na het kerstreces plaatsvinden. Het PVV-Kamerlid wil onder meer een debat met demissionair minister Helder van VWS over de krapte op de arbeidsmarkt en doet ze voorstellen voor een forse terugdringing van de bureaucratie in de zorgsector. In een ander debat komt de volgens haar “stroeve toegankelijkheid van de gehandicaptenzorg door de afbouw van de complexe zorg” aan de orde. Lees verder bij Skipr.