Erdogan overweegt lidmaatschap van de Shanghai Group (SCO)

NAVO-land Turkije overweegt lid te worden van de Shanghai Group, waarvan China en Rusland de grootste leden zijn.

Volgens president Erdogan moeten de details komend jaar worden opgehelderd. Erdogan sprak na een bijeenkomst van de groep in Samarkand, Oezbekistan. Turkije heeft historische en culturele banden met de andere landen in de groep, zei hij. Bij toetreding zou Turkije als eerste lid van de groep ook tot de westerse defensiealliantie NAVO behoren.

De Shanghai Group houdt zich bezig met veiligheidssamenwerking tussen haar lidstaten en met handels- en economische kwesties.

Zie ook: SCO Top Oezbekistan: China en Rusland streven naar nieuwe wereldorde