Verzwijgt Fauci de oorsprong van het coronavirus?

Opnieuw zorgt Anthony Fauci (81), de topviroloog van de Amerikaanse president Joe Biden voor de nodige ophef. Verschillende Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden van de VS uiten ernstige beschuldigingen aan het adres van Fauci.

In een woensdag gepubliceerde brief aan de Amerikaanse minister van Volksgezondheid en Human Services beweren zij dat de viroloog en het door hem geleide "National Institute of Allergy and Infectious Diseases" jarenlang nauwe financiële banden hebben onderhouden met het "Wuhan Institute of Virology" - en met dit laatste instituut onderzoek heeft verricht naar coronavirussen.

Maar dat is nog niet alles: de Republikeinen beweren verder dat Fauci al in januari 2020 wist van een mogelijke laboratoriumoorsprong van Sars-Cov-2 maar dit bewust heeft verzwegen. Kort daarna zou Fauci ervoor gezorgd hebben dat de oorsprong uit het Wuhanlab als een "samenzweringstheorie" het wetenschappelijk debat inging.

Als bewijs publiceerden de Republikeinen tot nog toe onbekende e-mails aan Fauci uit februari 2020, die verstuurd werden na een "spoedconferentie" over een mogelijke oorsprong in het laboratorium en waarin de bij de conferentie aanwezige wetenschappers hun bevindingen schreven. Een van de e-mails werd op 1 februari naar Anthony Fauci gestuurd door epidemioloog Jeremy Farrar. Farrar legt uit dat viroloog Mike Farzan moeite had "om de aard van de Furin-protease-splitsingsplaats anders dan vanuit een  laboratorium te verklaren".

De furine-protease-splitsingsplaats is het deel van het spike-eiwit waarmee het virus gemakkelijk de menselijke cellen kan binnendringen. In de e-mail aan Fauci staat dat het "zeer onwaarschijnlijk" is dat deze plaats van natuurlijke oorsprong is.

Een simpeler verklaring zou zijn dat er "onopzettelijk" een virus is gecreëerd "dat geschikt is voor snelle overdracht tussen mensen".

Een andere onderzoeker, Robert Garry, had tijdens de spoed conference call gezegd dat hij "echt geen plausibel natuurlijk scenario kan bedenken waarbij je het vleermuisvirus muteert naar het nu waargenomen nieuwe coronavirus". Garry benadrukte: "Ik kan me gewoon niet voorstellen hoe dit in de natuur zou ontstaan."

Andere wetenschappers drongen er kort na de conferentie echter aan op de besproken informatie over de mogelijke oorsprong 'onder de pet te houden'. 

Ron Fouchier schreef aan Fauci dat "een verder debat over dergelijke aantijgingen toponderzoekers onnodig zou afleiden van hun werkzaamheden en de wetenschap in het algemeen en de wetenschap in China in het bijzonder onnodig zou schaden".

Fauci heeft dit advies naar verluidt ter harte genomen - volgens Republikeinen om te voorkomen dat zijn eigen connectie met het onderzoek in Wuhan openbaar zou worden gemaakt. 

Het dubieuze en aan Donald Trump gelieerde "Project Veritas" publiceerde dinsdag een brief met nog meer beschuldigingen. Daarin staat dat een vermeende ex-werknemer van de onderzoeksorganisatie DARPA (Amerikaanse leger) zijn superieuren waarschuwde dat het instituut van Fauci sinds 2018 een gevaarlijk en onethisch onderzoeksproject financiert om virussen van genetisch gemanipuleerde "vleermuisachtige muizen" over te brengen op "mensachtige muizen" en dat in het geheim in Wuhan heeft laten uitvoeren.

Volgens de brief zette het instituut van Fauci het coronavirusproject van de organisatie "EcoHealth Alliance" in het Wuhan Institute of Virology toch door nadat het Amerikaanse leger het project had aangemerkt als een verboden "Gain of Function"-onderzoek en het daarom had afgewezen.

Uit onderzoek van BILD blijkt dat de vermeende schrijver van de brief daadwerkelijk tot augustus 2021 bij DARPA werkte. Het is echter niet duidelijk of zijn brief echt is en in hoeverre deze de individuele zienswijze van één persoon is of een weloverwogen analyse van een afdeling.

BILD heeft het militaire DARPA, het instituut van Fauci en de particuliere organisatie "EcoHealth Alliance" gevraagd naar deze ernstige beschuldigingen. Alle drie de organisaties hebben de vragen van BILD genegeerd.