Koninklijk Paar bezoekt Limburg vanwege noodweer en overstromingen

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima hebben op donderdagavond, 15 juli 2021, een bezoek gebracht aan het door de zware regenval getroffen Valkenburg aan de Geul in de provincie Limburg. Zij werden begeleid door waarnemend Commissaris van de Koning Johan Remkes, burgemeester Daan Prevoo van gemeente Valkenburg aan de Geul en voorzitter van de veiligheidsregio burgemeester Hans Verheijen van gemeente Sittard-Geleen.

Het Koninklijk Paar luisterde naar de ervaringen van bewoners en ondernemers die als gevolg van de enorme wateroverlast schade hebben opgelopen aan hun huizen, bedrijfspanden en bezittingen en deels van elektriciteit zijn afgesloten. Zij ontmoetten geëvacueerden die hun woningen moesten verlaten en zijn opgevangen op diverse locaties. Ook spraken zij met hulpverleners die zich sinds dinsdag inzetten om mensen vanuit bedreigende situaties te evacueren en maatregelen treffen om schade aan wegen, bruggen en gebouwen te beperken.