Dion Graus opnieuw beschuldigd van machtsmisbruik en seksuele intimidatie

In februari heeft een voormalig fractiemedewerkster van de PVV een klacht ingediend over Dion Graus, ze meldde haar klacht onder meer bij  een vertrouwenspersoon van de Tweede Kamer en toenmalig Kamervoorzitter Arib. Die beperkte Graus zijn toegang tot het Tweede Kamergebouw. Toen Arib als voorzitter werd opgevolgd door Vera Bergkamp verscheen Graus weer in de Kamer.

De jonge vrouw vertelde dat ze met Graus mee moest naar etentjes en werkbezoeken. Tevens zou hij haar alcohol hebben laten nuttigen, terwijl ze dat niet gewend was. Naar haar zeggen heeft hij haar gedwongen tot "heel veel ernstige dingen”. Nadat de vrouw Graus had afgewezen, zou hij haar zijn gaan stalken.

Graus ontkent de beschuldigingen tegenover NRC, en zegt dat een deel van de PVV-fractie met "een complot” tegen hem bezig is.

Volgens de NRC blijkt uit gesprekken met meerdere seksueel geïntimideerde fractie- en Kamermedewerkers dat de klachtenafhandeling en de aangeboden hulp tekortschieten. Wie op het Binnenhof wordt geconfronteerd met seksuele intimidatie kan beter zwijgen, vertelden ze. Allemaal zijn ze geconfronteerd met seksueel wangedrag door een Kamerlid en wilden zij daar werk van maken, maar achteraf hebben ze daar spijt van omdat de klachten, naar hun idee, niet serieus in behandeling zijn genomen.