CIDI: 'Amsterdam moffelt antisemitisme weg'

CIDI, het Centrum Informatie Documentatie Israël, heeft een open brief geschreven aan de gemeente Amsterdam. De stichting zegt zich ernstig zorgen te maken over hoe de stad omgaat met (het groeiende) antisemitisme. Volgens het CIDI wordt het probleem door de gemeente 'stelselmatig gebagatelliseerd en weggemoffeld.'

Het, inmiddels bekende, koosjere restaurant HaCarmel is al meerdere malen het doelwit geweest van antisemitische aanslagen. Op 19 mei zou er een spoeddebat plaatsvinden, dat op het laatste moment werd afgeblazen op voordracht van de raadsleden Nanninga, Ceder, Van Soest, Boomsma en Poot, omdat het niet belangrijk genoeg zou zijn om te behandelen tijdens de coronacrisis. Ironisch genoeg werd er op de dag dat het debat plaats zou vinden, nog 'Find Jew' op het raam van het restaurant gekalkt. 

Maar, zo besluit het CIDI haar brief: "Dit is niet alleen het probleem van één restaurant. Deze escalatie van terroristische vernielingen staat in Amsterdam, heel Nederland en de gehele Joodse wereld symbool voor het toenemende antisemitisme in de samenleving. Waarom gaat de Amsterdamse politie hier zo laks en onprofessioneel mee om? Waarom is deze golf van racistische misdaden niet belangrijk genoeg om te bespreken?"