Parlementaire enquête naar gaswinning Groningen

De Tweede Kamer trekt alle registers open en haalt het zwaarst mogelijke instrument uit de kast, de parlementaire enquête. Die zal gaan over de gaswinning in Groningen.

Het onderzoek van de enquêtecomissie, die mensen onder ede mag horen, zal pas aanvangen als de schadeafhandeling in Groningen op volle toeren draait. Dat zal op zijn vroegst in 2020 zijn. In de motie, ondertekent door alle fracties, wordt eveneens aangegeven dat de enquête niet mag leiden tot meer vertraging in de schadeafhandeling.

De motie van GroenLinks en de PvdA werd al eerder ingediend maar aangehouden om meer fracties aan boord te krijgen. Dat is nu dus gelukt.