Obama over Trump

Barack Obama heeft tijdens een toespraak in Zuid-Afrika Donald Trump herhaaldelijk indirect bekritiseerd, omdat deze door het voeren van een "politiek van angst" de liberale waarden die ten grondslag liggen aan de wereldorde zou vernietigen.

Het is misschien wel zijn belangrijkste rede sinds hij aftrad als president van de VS. Obama schetste een sombere visie van een wereld die meer en meer de tolerantie de rug toekeert om opnieuw een verhaal van raciaal nativisme en protectionisme te omarmen.

"De politiek van angst en wrok en bezuinigingen... is in opmars", vertelde hij 15.000 mensen in Johannesburg. "Het is in opmars in een tempo dat een paar jaar geleden ondenkbaar was."

Volgens afspraak geven Amerikaanse presidenten geen commentaar op het beleid van hun opvolgers en Obama zorgde er dan ook wel voor Trump niet bij naam te noemen. Maar nadat hij een uitnodiging had aanvaard om te spreken tijdens de herdenkingen die het eeuwfeest van de geboorte van Nelson Mandela markeerden, maakte Obama duidelijk dat hij zich verplicht voelde om zich achter de waarden van de Zuid-Afrikaanse leider te scharen.

Een dag nadat Donald Trump aan de kant van Vladimir Poetin stond en suggereerde dat vorige regeringen verantwoordelijk waren voor de verslechtering van de Amerikaans-Russische betrekkingen, beschuldigde Obama Rusland ervan zich terug te trekken in autoritarisme en "zich te bemoeien met zijn buren".

Hij zei het onbegrijpelijk te vinden dat hij moest uitleggen waarom gelijkheid, vrijheid en mensenrechten wenselijker waren dan het recht van de sterkste. Hij zei dat we een heel eind verwijderd waren van de hoop en het optimisme dat de wereldpolitiek beheerste na de dekolonisatie en het einde van de Koude Oorlog. "We zien nu dat een groot deel van de wereld dreigt terug te keren naar een oudere, brutere en gevaarlijkere manier van zaken doen," zei hij.

"Te veel van de politiek lijkt vandaag het concept van fundamentele waarheid te verwerpen," voegde hij eraan toe. "Ze verzinnen dingen gewoon. Als ze op een leugen betrapt worden, herhalen ze het liegen en leggen er nog een leugentje bij."

Ook liet hij niet na om kritiek te uiten op het westerse immigratiebeleid dat de menselijkheid niet respecteerde, en suggereerde dat er onheilspellende parallellen waren met de somberste periodes van de mensheid.