Elektrische autobezitters laden milieuonvriendelijk op

Ben je ook zo fijn de aarde aan het redden met je elektrische auto? Helaas. Je moet niet meer tussen 18.00 en 22.00 uur je auto opladen, want dat doet iedereen. Je moet ook 's nachts je bed uit om de stekker in je auto te pluggen.

Gelderland en Overijssel gaan de komende tijd in 44 gemeenten 4500 zogenaamd 'slimme' laadpalen installeren zodat opladen buiten de 'spits' makkelijker wordt, want anders ontstaan er problemen op het elektriciteitsnet en is de milieuwinst verwaarloosbaar. Als iedereen namelijk tegelijk oplaadt is er veel te weinig 'groene' stroom en moet er in kolencentrales worden bijgestookt.

Kortom; autobezitters met een elektrische auto moeten niet zomaar blind hun auto aan de stekker gooien en zichzelf op de borst kloppen. Je moet bewuster met opladen omgaan. Mogelijk zullen de slimme laadpalen meer bevatten dan alleen een timer, en alleen opladen op het moment dat er voldoende groene stroom beschikbaar is.

De twee provincies willen de 4500 palen zo snel mogelijk plaatsen. Ze gaan het gedrag van de gebruikers ervan - uiteraard - nauwgezet volgen en zullen na een proef van drie jaar deze data analyseren. Het doel is meer te weten te komen over de wensen van de elektrische rijders.

Rij jij elektrisch? En zo ja, wanneer laad jij op?

Opladen als je stroom nodig hebt is best wel aso
Opladen als je stroom nodig hebt is best wel aso