Mediation steeds vaker ingezet bij strafzaken

Het aantal mediations in strafzaken stijgt. Werden in 2017 nog 950 zaken aangedragen, in de eerste helft van 2018 zijn dat er al 650. Dit staat in het vandaag verschenen Infoblad Mediation in Strafzaken

Afspraken
Van alle zaken die dit jaar in het strafrecht zijn aangedragen voor mediation slaagt driekwart, vergelijkbaar met de cijfers van vorig jaar. Een geslaagde mediation betekent dat beide partijen afspraken hebben gemaakt, bijvoorbeeld over een schadevergoeding. De gemiddelde mediation in een strafzaak duurt ongeveer 2 weken.

Geweldpleging
Ongeveer de helft van de zaken gaat over mishandeling en geweldpleging. Daarbij kan het gaan om conflicten tussen bekenden, bijvoorbeeld bij burenruzies. Maar ook bij zwaardere strafzaken zoals verkeersongevallen met zwaar letsel en huiselijk geweld wordt mediation steeds vaker ingezet.

Mediation in Strafrecht is begonnen in 2013. Na de positieve resultaten, van de eerste jaren heeft Minister Dekker (van Rechtsbescherming) in 2018 één miljoen beschikbaar gesteld voor de verdere doorontwikkeling.

Mediation steeds vaker ingezet bij strafzaken (Foto: pxhere)
Mediation steeds vaker ingezet bij strafzaken (Foto: pxhere)