Bussemaker valt PvdA-collega Asscher af

Het is niet voor het eerst en het zal ook niet voor het laatst zijn: het rommelt weer eens in de sociaaldemocratische gelederen. Fractievoorzitter en demissionair minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher koos de afgelopen dagen een harde opstelling inzake de lerarensalarissen, en dat wordt hem door zijn onderwijscollega niet in dank afgenomen.

Jet Bussemaker, bij uitstek degene die de afgelopen jaren in de positie was om de financiële beloning van basisschoolleerkrachten te verbeteren maar dat niet deed, is niet te spreken over het dreigement van Asscher om alsnog uit het kabinet te stappen. Dat zei de bewindsvrouw gisteravond in het radioprogramma 'Met het oog op morgen'.

Vooral de felle toon van Asscher schoot Bussemaker in het verkeerde keelgat, en vond ze niet passen bij de constructieve sfeer tussen de twee partijen in de afgelopen kabinetsperiode. "Ik dacht, het helpt niet (..) En voor het aanzien van de politiek had ik het slecht gevonden als het anders was gelopen deze week" Asscher liet zich uiteindelijk overigens afschepen met een vage toezegging van Rutte om 'een substantieel bedrag' uit te trekken voor de lerarensalarissen.

Bussemaker keek ook nog naar haar eigen verleden en toekomst. Zo vond ze niet dat ze met het invoeren van het sociaal leenstelsel voor studenten VVD-beleid heeft uitgevoerd: "Ik vind het nog steeds heel goed te verdedigen. Waarom zouden jongeren met goed verdienende ouders gratis en voor niks een studie krijgen?" Dat deze week bekend werd dat jongeren veel meer lenen dan ze echt nodig hebben baart haar wel zorgen.

Na het aantreden van het volgende kabinet is de demissionaire Bussemaker werkloos. Haar toekomst zal in ieder geval buiten het Binnenhof liggen: "Ik wil mijn vleugels uitslaan."