'Witten' integreren slecht in allochtonenwijk

Als oorspronkelijke inwoners van een wijk of stad een minderheid zijn geworden integreert deze groep bijzonder slecht. Socioloog Maurice Crul van de Vrije Universiteit in Amsterdam gaat de komende vijf jaar de integratie van deze groep 'witte' (zo staat het bij de NOS, 'blank' mag niet meer) mensen.

Crul heeft een subsidie van 2,5 miljoen euro ontvangen en met het geld zal hij met een team van acht mensen in zes steden in Europa kijken wat de totale omslag van cultuur betekent voor deze witmensen. Het onderzoek zal plaatsvinden in Rotterdam, Antwerpen, Malmö, Amsterdam, Frankfurt en Wenen.

Volgens Crul is het een 'blinde vlek' dat de situatie van deze groep niet eerder is onderzocht. "Onderzoeken richten zich al veertig jaar op de integratie van migranten en hun nakomelingen", zegt de socioloog. Hoe de autochtone bewoners zijn geïntegreerd in de huidige, 'super-diverse' samenleving is volgens hem niet goed in beeld gebracht.

Crul heeft de indruk dat de oorspronkelijke bevolking doet aan 'zelfsegregatie'. De bewoners leven in een 'witte bubbel', waarbij ze hun kinderen naar een 'witte school' sturen en het liefst wonen in een 'witte wijk'. Ook hebben ze nauwelijks vrienden met een migratie-achtergrond.

Mensen met een niet-westerse achtergrond mengen volgens Crul veel meer: Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen hebben een vriendenkring die volgens hem veel diverser is. Hoe het mogelijk is dat zij een diverse vriendenkring hebben, maar de boze witte mensen waar zij kennelijk bevriend mee zijn geen allochtone vrienden hebben stond niet vermeld.

Gesluierde moslima\'s in boerka

Bewaren

Bewaren

Bewaren