Aantal motorduivels bij overheid daalt

Het aantal leden van dubieuze motorclubs dat nog in overheidsdienst werkt, daalt gestaag. Waren het er in 2012 nog 61, bij de laatste meting deze zomer waren het er nog 43. Het aantal daalt doordat ze of ontslag krijgen, of zelf eieren voor hun geld kiezen en het lidmaatschap beëindigden.

Dat valt op te maken uit een brief van minister Ivo Opstelten. De leden melden hun lidmaatschap zelf of worden gevonden doordat de politie ze in de smiezen houdt. Tegelijk wordt bij de Belastingdienst gekeken.

Er zijn richtlijnen ontwikkeld over hoe om te gaan met de leden die een overheid in dienst heeft: indringende gesprekken, dienstopdrachten en disciplinaire maatregelen.

Opstelten schijft overigens niet over motorclubs, maar over Outlaw Motorcycle Gangs, hetgeen hij afkort met OMG. Er zijn immers ook nette clubs.