Gemeente peutert aan medisch beroepsgeheim

Gemeenten, verzekeraars en instanties als het UWV omzeilen het medisch beroepsgeheim door aan klanten een kopie van hun medisch dossier te vragen. Artsenfederatie KNMG en patiëntenfederatie NPCF trekken aan de bel omdat de instanties hiermee het medisch beroepsgeheim omzeilen, zo melden de organisaties op hun website.

De belangenorganisaties willen afspraken met de instanties maken om te voorkomen dat ze nog langer om medische dossiers vragen. Uit een onderzoek van beide clubs blijkt dat 32 procent van de instanties zich hier schuldig aan maakt. "Vooral UWV, gemeenten en Arbodienst verzoeken mensen hun dossier op te vragen."

De handelswijze staat volgens beide organisaties op gespannen voet met de regels. Mensen in kwetsbare posities kunnen zich al gauw gedwongen voelen mee te werken, terwijl ze daartoe niet verplicht zijn. Als instanties een medisch dossier willen inzien, dan moeten zij daarvoor gerichte vragen stellen aan een arts, met toestemming van de patiënt.