Bussen op aardgas levensgevaarlijk voor omgeving

Bussen op aardgas kunnen bij een brand levensgevaarlijk zijn voor hun omgeving. Het kan heel ernstige gevolgen hebben als zo'n bus in een nauwe winkelstraat of in een tunnel met brand te maken krijgt, blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

De raad onderzocht een ongeval met een aardgasbus in Wassenaar, eind vorig jaar. Bij die brand ontstonden enorme steekvlammen, maar raakte niemand gewond.

De steekvlammen ontstonden door een veiligheidsvoorziening in de gastanks op het dak van de bus. Als de druk in zo'n tank door verwarming te groot wordt, ontsnapt het gas door een afblaasventiel om te voorkomen dat de tank ontploft. Bij brand is dat juist gevaarlijk, want dan kan het gas vlam vatten en ontstaat een enorme steekvlam.

Uit de zijwaarts gerichte ventielen kwamen steekvlammen van van vijftien tot twintig meter. Het is volgens een woordvoerder niet te zeggen hoe ernstig het was afgelopen als de bus in een drukke winkelstraat had gestaan. De onderzoeksraad spreekt van een hiaat in de veiligheidsvoorschriften. Die schrijven wel afblaasventielen voor, maar zeggen niets over het beheersen van het vrijkomende gas.

Ook in een tunnel kan het volgens de onderzoeksraad flink misgaan. De bus hoeft daarvoor niet eens zelf in brand te vliegen. Als een bus in een tunnel in de file staat en een ander voertuig in de buurt in brand vliegt loopt de temperatuur op, waardoor het gas uit de tanks van de bus wordt geblazen en een explosief gasmengsel ontstaat. "Een andere mogelijkheid is dat meteen een steekvlam ontstaat. De hitte kan in een tunnel nergens heen waardoor het daar heel snel heel heet wordt."

Bij het aanschaffen van aardgasbussen kijken overheden volgens de raad vooral naar de milieuvoordelen en niet naar de veiligheidsrisico's. Ook vervoersbedrijven en fabrikanten zouden hier weinig rekening mee houden. Dit probleem zou ook spelen bij bussen die op waterstof rijden. Als die in brand vliegen kunnen onzichtbare steekvlammen ontstaan.

Openbaarvervoerbedrijven zouden volgens de raad daarom alsnog in kaart moeten brengen wat de risico's voor de omgeving zijn bij het gebruik, onderhoud en stalling van de bussen. Minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen (VVD) zou zich moeten inzetten voor aanscherping van de internationale voertuigvoorschriften.

Ook zou de informatie over ongelukken met aardgasvoertuigen systematisch moeten worden verzameld en gebruikt voor aanpassing van de voorschriften. De brandweer zou duidelijke instructies moeten krijgen voor het blussen van branden in bussen op aardgas of waterstof.

In Nederland rijden volgens de raad zo'n zeshonderd bussen op aardgas. Daarnaast zijn er drieduizend auto's en 2500 bestelauto's op aardgas. Ook rijden steeds meer vrachtwagens op aardgas.

De raad laat zich niet uit over de vraag of bussen op aardgas van de weg moeten worden gehaald zolang geen aanpassingen zijn doorgevoerd. "Daar zijn wij niet voor. Wij geven een beeld van de risico's en het is aan de overheden om te bepalen wat zij daarmee doen."