Scholen kunnen zich aanmelden voor homovoorlichting

Scholen kunnen vanaf het komende schooljaar homovoorlichting geven. Scholen kunnen zich daar vanaf dinsdag voor aanmelden, meldt het ministerie van Onderwijs. Voor het programma is 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld. Scholen kunnen zich tot 31 juli aanmelden.

De Kamer had minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) opgedragen de scholen te verplichten deze voorlichting vanaf volgend schooljaar te geven, maar vorige week werd duidelijk dat de invoering vertraging heeft opgelopen. Het ministerie komt nu dus met een proef.

Maximaal 140 basis- en middelbare scholen kunnen de komende twee schooljaren met steun van het ministerie voorlichting geven over onder meer homoseksualiteit. Voor de proef, waarbij onder meer de effecten van de voorlichting wordt gemeten, stelt de minister een kleine 1,3 miljoen euro beschikbaar.

Het ministerie verwacht dat de meeste scholen vanaf het komend schooljaar al aandacht besteden aan seksuele diversiteit. Het is al langer bekend dat slechts enkele scholen, voornamelijk in de zogenoemde bible belt, zich verzetten tegen de voorlichting.

Van Bijsterveldt was aanvankelijk niet van plan scholen te verplichten de voorlichting te geven, maar een Kamermeerderheid dwong haar hiertoe. De Kamer was vorige week dan ook bijzonder kritisch toen bleek dat de verplichte voorlichting nog even op zich laat wachten.

De Raad van State wilde dat de minister eerst advies van de Onderwijsraad vroeg, voordat ze zelf advies kon geven. De Onderwijsraad wist het advies echter niet op tijd af te ronden. De minister ontkende in alle toonaarden dat ze het proces bewust heeft vertraagd. Ze wil de verplichte voorlichting nu per 1 november of per 1 december in laten gaan.