Eerste kievitsei gevonden in Friesland

Het eerste kievitsei is zaterdagochtend rond kwart voor acht gevonden in Friesland. De 57-jarige Jan Harmen Oosterman, secretaris van de plaatselijke vogelwacht, vond het ei tussen Rottum en Oudehaske. Het wordt zaterdagmiddag aangeboden aan de commissaris van de koningin, John Jorritsma.

De Raad van State wees ruim een week geleden nog het bezwaar af dat Faunabescherming had gemaakt tegen de ontheffing door het Friese provinciebestuur. De ontheffing voor het zoeken en rapen van kievitseieren was al in 2008 verleend en later twee keer aangescherpt. Zo moeten alle gevonden eieren per sms worden geregistreerd, waarna de vinder bericht terugkrijgt of en hoeveel eieren geraapt mogen worden. Verder mogen niet meer dan 5939 eieren worden geraapt.

Eerste kievitsei gevonden in Friesland
Eerste kievitsei gevonden in Friesland (Foto: ANP)