Christenen winkelen steeds vaker op zondag

Christenen zijn het afgelopen decennium vaker op zondag gaan winkelen. Dat schrijft het Nederlands Dagblad vrijdag op basis van cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het percentage christenen dat op zondag winkelt ligt wel lager dan onder niet-gelovigen. "Winkelen op zondag is minder apart geworden", verklaart een onderzoeker van het SCP. "Over de hele linie is het winkelen op zondag toegenomen. Dat zie je ook terug onder christenen."

In 2000 winkelde ruim 61,5 procent van de katholieken, 78,8 procent van de Nederlands hervormden en 87,3 procent van gereformeerden nooit op zondag. Vijf jaar later waren die percentages gedaald naar respectievelijk 49,8, 74,2 en 83,9 procent.

Momenteel worden de cijfers over 2011 verzameld. Het SCP verwacht een verdere toename in het aantal op zondag winkelende christenen. "Ik kan geen reden verzinnen waarom dat zou afnemen."