Eindexamens beginnen vandaag

Om 9 uur vanochtend zijn de eindexamen voor het voortgezet onderwijs begonnen. De scholieren van het VMBO-GL TL en VWO gaan als eerste aan de slag. De vmbo'ers beginnen met muziek en de vwo'ers mogen zich buigen over Nederlands.

Later vandaag zullen de vmbo-scholieren weer aan de slag moeten, want dan staat natuur- en scheikunde 2 op het programma. De vwo'ers krijgen in de middag biologie voorgelegd. De leerlingen die eindexamen havo doen, moeten vanmiddag het examen Nederlands afleggen.

Het laatste examen, havo-scheikunde, zal worden gemaakt op 1 juni. Een volledig overzicht van de examentijden is te vinden het het Examenforum.

FOK! wenst alle eindexamenkandidaten bij dezen heel veel succes in de komende examenperiode!