'Grenzen stellen aan verkeerslawaai'

De geluidsoverlast die het groeiende verkeer veroorzaakt, moet aan banden gelegd worden. Milieuminister Jacqueline Cramer introduceert daarom geluidsplafonds langs rijkswegen en hoofdspoorwegen. Eén miljoen huizen worden zo beter beschermd tegen de herrie.

De ministerraad gaat vandaag hoogstwaarschijnlijk akkoord met dit voorstel van Cramer, bevestigen welingelichte bronnen in Den Haag daarover in De Telegraaf. Wegbeheerders zijn daardoor gedwongen tot het nemen van maatregelen als het geluidsniveau uitkomt boven de 65 decibel langs rijkswegen en boven de zeventig decibel langs hoofdspoorwegen. Concreet komt dat neer op ongeveer op 3 miljoen auto's of 30.000 treinen.

De overlast kan met stil asfalt en geluidsschermen worden aangepakt en als dat niet helpt door het isoleren van woningen. In eerste instantie verwacht Cramer veel heil van stillere banden en motoren.