'Kerken moeten ook op Hyves'

Kerken zouden meer gebruik moeten maken van het internet, maar religieuze websites moeten wel interactief zijn. Dat was de belangrijkste boodschap tijdens de IKON-conferentie over het internetpastoraat donderdag.

"Het internet leent zich uitstekend voor pastorale activiteiten. Maar het moet geen eenrichtingsverkeer worden", zei hoofd nieuwe media Peter Dekker van de omroep IKON. Het internet zien als een puur informatief medium dat gebruikt kan worden om het woord van God te verkondigen, is uit den boze volgens Dekker omdat dit uiteindelijk weinig bezoekers oplevert.

Dat zei ook Ineke de Feijter, docente religie en media aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Websites kunnen volgens De Feijter wel heel goed de zorgverlenende activiteiten van pastoraal werkers ondersteunen. Het internet heeft volgens de universitair docente het voordeel dat het anoniem is en laagdrempelig. "Mensen zullen zich gemakkelijker tot het pastoraat wenden."

Het ontbreekt volgens Dekker binnen de kerkelijke wereld aan expertise op het gebied van internet. "Het is niet nodig dat iedere kerk een eigen internetspecialist in dienst neemt. Maar een organisatie als de Protestantse Kerk Nederland (PKN) zou een facilitaire rol kunnen spelen door formats beschikbaar te stellen die kerken zelf kunnen invullen." Kerken zouden volgens Dekker ook niet moeten terugschrikken voor het gebruik van massamedia zoals Twitter en Hyves. "Een kerk kan een gadget creëren die kerkgangers op hun Hyves kunnen zetten", aldus het hoofd nieuwe media van de IKON.