Studenten 'gedwongen' tot bijlenen

Studenten worden steeds verstandiger en willen het liefst niet meer bijlenen tijdens hun studie, zo is gebleken uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het aantal studenten met een lening is voor het eerst in 10 jaar afgenomen. Afgelopen maandag lekte echter het lijstje-Gerritse met bezuinigingsmaatregelen uit, waaruit blijkt dat het collegegeld met zo'n 1.000 euro per student zou moeten stijgen, zo berekende de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Daarnaast zijn er geluiden dat de studiefinanciering wellicht afgeschaft zou moeten worden.

Dit kan er toe leiden dat veel studenten in het hoger onderwijs gedwongen worden alsnog bij te gaan lenen om hun studie te bekostigen. Echter 48% van de studenten geeft aan niet te willen lenen uit angst voor een hoge studieschuld. Sara Struik, voorzitter van Studentenvakbond AKKU: "Uitwonende studenten houden met de ophoging van het collegeld nog zo’n 30 euro per maand aan studiefinanciering over voor huur, studieboeken en onderhoud. Als een student zijn studie niet wil schaden door meer te gaan werken, is een ongewilde lening onvermijdelijk."

Studentenvakbonden AKKU en de LSVb vinden dat de overheid de kenniseconomie juist zou moeten stimuleren, om deze veilig te stellen. Met de huidige economische crisis studenten laten bijlenen, terwijl de kansen op een baan afnemen, is niet handig. Op deze manier blijven zij achter met een hoge studieschuld.