'Allochtone agenten familie van criminelen'

Bij het politiekorps Hollands Midden lopen allochtonen tegenwoordig meer risico om door een familielid of een bekende te worden opgepakt. Verschillende nieuwe agenten van allochtone afkomst blijken namelijk familie van bekende criminelen en veelplegers te zijn. Dit is duidelijk geworden nadat verontruste agenten het politieregister hadden doorgespit.

Door de achternamen van nieuwe agenten, gelijk aan die van bekende criminelen, ging een lampje branden bij de ervaren agenten.. "Hoe komt het over bij rechercheurs en politieagenten als de broer van de verdachte gewoon bij de politie werkt en inzage heeft in alle politiesystemen" vraagt één van de verontruste agenten zich af. Zijn collega vraagt zich af: "Mag je van een agent verwachten dat hij zijn eigen familieleden gaat opsporen en vervolgen?"

Ondenkbaar
Tot voor kort was het volgens de agenten ondenkbaar dat iemand werd aangenomen bij de politie als diegene een broer of zus was van een ordinaire crimineel. De agenten vrezen dan ook voor problemen als de nieuwe collega’s een crimineel familielid moeten aanhouden of een aangifte tegen hem moeten behandelen.

Allochtonen komen volgens commissaris Jan Stikvoort relatief vaker uit een grote familie dan een autochtoon. Hij schrijft op het eigen intranet: 'In grote families zal sneller iemand worden aangetroffen die met de politie in aanraking is geweest dan in een kleine familie'. Dit is voor de korpschef niet altijd aanleiding om iemand een baan te weigeren.  Het is agenten inmiddels wel verboden om op eigen houtje collega’s na te trekken. Stikvoort: "Dit gedrag is niet integer, in strijd met de ambtseed en -belofte en dus ongewenst."

Allochtonen werven
Het politiekorps Hollands-Midden heeft een project opgezet om allochtone agenten te werven; ze wil graag een afspiegeling van de maatschappij zijn. Ron Tournier, voorzitter van de politiebond ANPV vindt het een ‘kwalijke zaak’. "Als politie moet je zuiver en transparant zijn. Nu haal je potentiële problemen via de achterdeur binnen" zo zegt Tournier. Hij kent gevallen waarin de agent juist zijn ontslag kreeg omdat hij familie was van een crimineel. Ook zegt hij: "Bovendien kun je het niet maken naar de collega's toe die alles doen om de criminelen te pakken."

Henri Lenferink, de korpsbeheerder, heeft opdracht gegeven om alle agenten die de laatste jaren zijn aangenomen, tegen het licht te houden: "Als je niet deugt, ga je eruit."