Meer Polen werkzaam in Nederland

Het aantal arbeiders uit Oost-Europese lidstaten van de EU is sinds een jaar met zestig procent gestegen. In juni van dit jaar werkten er in Nederland ruim 94 duizend Oost-Europeanen uit met name Polen. Dat blijkt vandaag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het merendeel van de werknemers uit Oost-Europa, bijna 85 procent, komt uit Polen. Ongeveer de helft van de arbeiders is jonger dan dertig jaar en werkt via een uitzendbureau. Het CBS schat dat momenteel het totale aantal weer iets lager ligt omdat de behoefte aan seizoensarbeid in de wintermaanden terugloopt.

De onderzoekers van het CBS schrijven de groei toe aan de versoepelde regels voor het krijgen van werkvergunningen per 1 mei 2007. Sinds die datum hebben werknemers vanuit landen die in mei 2004 EU-lid zijn geworden zo'n vergunning niet meer nodig. Polen is een van deze landen. Roemenen en Bulgaren hebben nog wel een vergunning nodig om in Nederland te kunnen werken. Deze landen zijn later toegetreden tot de Europese Unie.

Ruim de helft van de Oost-Europese werknemers in Nederland heeft een woonadres in het buitenland. De overige arbeiders wonen wel officieel op een Nederlands adres. Het kabinet is van plan de grenzen vanaf volgend jaar open te stellen voor werknemers uit Roemenië en Bulgarije, maar een meerderheid van de Tweede Kamer is hier op tegen.