Kamer voor registratie afkomst misdadigers

Het plan van minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) om de etniciteit van misdadigers te registreren is door een meerderheid van de Tweede Kamer instemmend ontvangen.  De PvdA-bewindsvrouw brak gisteren in het Parool een lans voor het registreren van misdadigers naar afkomst door politie en Justitie.

Ronduit voor is de VVD: ''Iedereen die met beide benen in de maatschappij staat, weet dat in sommige wijken een groot deel van de problemen veroorzaakt worden door bepaalde etnische groepen. Maar als ze een Nederlands paspoort hebben, gelden ze gewoon als Nederlanders'', aldus VVD-Kamerlid Fred Teeven.

Ook de fracties van de grootste regeringspartijen CDA en de PvdA zien het wel zitten. ''Registratie kan nuttig zijn om te volgen hoe het met zo'n groep gaat'', zo stelt het CDA. ''Nut en noodzaak moeten worden aangetoond. Maar als het helpt om de veiligheid te verbeteren zijn wij niet tegen'', is de reactie van PvdA-Kamerlid Attje Kuiken.

GroenLinks laat bij monde van Kamerlid Naïma Azough weten ''niet hysterisch tegen'' te zijn. Azough vreest alleen wel dat het een voorbode kan zijn voor een verschillende behandeling van verschillende groepen. ''Ik ben benieuwd of het negatieve beeld van de allochtone jongeren klopt, of dat blijkt dat ze andere problemen hebben die onzichtbaar blijven.''

Het Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN), dat vorige week zei niet gediend te zijn van het ''stigmatiseren'' van de Marokkaanse gemeenschap,  is niet principieel tegen het registreren op etniciteit van misdadigers, maar pleit voor terughoudendheid. ''Etniciteit is geen verklaring voor crimineel gedrag, dat is bekend. Dus waarom zouden we het registreren?'' Criminologe Ilse van Leiden van Onderzoeksgroep Beke snapt daarentegen in het geheel niet waarom er zo moeilijk wordt gedaan over het registreren van etniciteit van criminelen. ''Het zijn gewoon gegevens, net zoals leeftijd en sekse. Als we goed preventief willen ingrijpen, hebben we al die gegevens nodig.''

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) waarschuwt dat het registreren van etniciteit een ingewikkelde juridische kwestie is. In principe geldt volgens het CBP een verbod op het verwerken van gegevens over etniciteit. Daarop zijn uitzonderingen mogelijk, maar het College weet niet of die hier van toepassing zijn.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzoekt momenteel al het nut en noodzaak van registratie op etniciteit. Dat doet het SCP in opdracht van PvdA-minister Ella Vogelaar (Integratie). Het advies werd eerder uitgesteld omdat ze voor een 'complexe afweging' gesteld werden. Registratie op etniciteit ligt gevoelig omdat statistieken de suggestie zouden kunnen wekken dat een bepaalde allochtone achtergrond ook meteen de reden voor wangedrag of achterstand is.