Den Haag krijgt homoprijs

De stad Den Haag gaat jaarlijks een homo-emancipatieprijs uitreiken. De gemeenteraad ging daar gisteren mee akkoord. Alleen de fracties van ChristenUnie/SGP en de Islam Democraten waren tegen. Beide partijen vonden het ook niet nodig dat er een homo-emancipatienota wordt gemaakt met als doel de barrières te slechten waarmee homoseksuelen in het dagelijks leven nog steeds te kampen hebben.

Volgens CU/SGP en   Islam Democraten  is er in de wet al genoeg geregeld om te voorkomen dat homo’s worden gediscrimineerd. In het debat kwam gisteren vooral de CU/SGP-fractie fors onder vuur te liggen. De fractievertegenwoordiger van die partij had eerder al laten weten dat hij niet wil dat de gemeente in 2009 Roze Zaterdag naar Den Haag haalt. Verder had hij enkele uitspraken over homo’s gedaan die door andere partijen als uitermate kwetsend werden ervaren. 

Vrijwel de gehele raad  nam gisteren flink afstand van de uitgesproken standpunten van CU/SGP en Islam Democraten over homoseksualiteit. De opstelling van de beide kleine religieuze partijen leidde zelfs tot zo veel irritatie dat de gemeenteraad - met uitzondering van beide kleine partijen - een motie aannam die uitspreekt dat ''Roze Zaterdag een geaccepteerd evenement is'' en dat  ''Den Haag een stad is waarin iedereen gelijk wordt behandeld''.