Eurlings wil wel proef met antigeluid

Icoon WetenschapCDA-minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat staat welwillend tegenover proeven om geluidsoverlast van Schiphol te lijf te gaan met zogeheten antigeluid. Onderzoeksinstituut TNO meent dat het dreunende lawaai van vliegtuigen kan worden gedempt door in tegengestelde richting geluidsgolven van dezelfde frequentie uit te zenden met luidsprekers.

Dergelijk antigeluid zou mogelijk de overlast in Hoofddorp verminderen die afkomstig is van startende vliegtuigen op de Polderbaan. Volgens TNO kunnen met behulp van antigeluid ook 'stiltegebieden' worden gecreŽerd in de tuin, zodat bewoners ongestoord buiten kunnen zitten. In theorie is het zelfs mogelijk een soort akoestische muur met antigeluid te maken waarmee grotere gebieden worden afgeschermd.

Critici zetten grote vraagtekens bij de haalbaarheid van antigeluid. Eurlings is evenwel bereid om mee te betalen aan proeven met zo'n systeem in slaapkamers in Hoofddorp.